Lofta Kyrka

Medeltidsmålningarna i Lofta äldre och rivna kyrka är värda några ord, ty om dem känner vi t.o.m. målarens namn. Bengt Söderberg har i sin gradualavhandling attribuerat dem till flitiga Mäster Amund, som signerat målningar i Södra Råda i Värmland 1494 och sedan fått vidkännas faderskapet till ytterligare tjugo, i allmänhet tidigare kyrkomålningar.

I samband med den nuvarande kyrkans nybyggnad 1837 revs den gamla. Dess utseende är väl dokumenterat i Antikvarisk- Topografiska Arkivet i Stockholm. Läs allt om kyrkbygget!

Först en liten tornlös romansk kyrka med rakslutet kor, därefter en korskyrka, vilken försågs med torn i väster. Tornet var i sin grundplan fyrkantigt, vilket här måste framhållas. I den nuvarande kyrkans sakristia förvarar nämligen en pennteckning av Lofta kyrka signerad Fredrik Hernström 1834, vilken ger ett vilseledande intryck av rundtorn i väster.

Kyrkans inre måtte ha varit praktfullt. Valven vilade på 14 pelare. En utförlig beskrivning av målningarna är 1826 gjord av Johan Wallman, A.T.A. De var då väl bibehållna, hade starka och livliga färger, vårdad teckning och god komposition. Kungl. Biblioteket i Stockholm förvarar en folie, märkt S48, innehållande färglagda teckningar. Amunds verksamhet inföll under senare hälften av 1400-talet, och en analys av de i taket målade stiftarvapnen
kan ge närmare bestämning.

 

  En av de färglagda teckningarna, från K.B:s handskrift S 48. 
Folien, med anteckningarna  av J. Wallman och de avbildade målningarna gjorda av G.S Graffman, skänktes till biblioteket  den 25 november 1853  av Skepps- ombudsmannen i Kalmar C.M. Ringstre´n

Läs;
Anteckningar om Lofta Kyrka i Calmare Län af Johan Wallman

 

 

  Lofta nya kyrka har kvar medeltida dopfunt( av kalksten, tillverkad på Gotland), krucifix(1400-talet) och kalk, samtliga av hög klass. Från stormaktstiden stammar predikstol, begravningsvapen och gravstenar.
  Stockholms historiska museum har som gåva fått det underbart vackra nederländska (belgiska? = se Antwerpen ) altarskåp , som tillverkats i Jan de Molders ateljé 
i Antwerpen vid 1500-talets början. 

Varje julafton visas den i TV i programmet "Ett gammalt altarskåp berättar".

 

   

I vapenhuset finns en väldig ljuskrona av mässing med 36 pipor, tillverkad i Gusum 1898.Vid trappuppgången till höger ses en gammal rustning, som tillhört ryttmästare Peder Borran på Hasselby. Den äldsta ljuskronan hänger i högra sidogången. Den är av mässing och prydd med Flemming Soops vapen jämt årtalet 1654.Under läktaren ses en ljuskrona av slipat glas, från 1800-talet, skänkt av greve d;Otrante på Nygård. Den rikt skulpterade predikstolen skänktes 1634 av kommendanten på Narva Nils Mannersköld, som på sin tid ägde Hasselby säteri i Lofta.

Kyrkans äldsta och förnämsta textil är en konstnärligt broderad korkåpa av mörkgrön granatäpplemönstrad sammet, från 1400-talet.Den stora kormattan i röllakan skänktes av Lofta ungdomskrets 1951 och är utförd å Märta Måås-Fjetterströms atelje i Båstad.