Torpinventering

Lofta Hembygdsförening har sedan ett antal år tillbaka arbetat med torpinventeringen. Sidorna görs just nu om och stamfastigheterna finns listade här nedanför. Ännu så länge finns inte så mycket uppgifter om vilka som bott i torpet, men det kommer att ökas på efter hand. Vi har en hel del uppgifter på papper, så hör av dig om det är något särskilt du är ute efter per telefon eller e-mail.

Stamfastigheter under Lofta socken

Borsnäs
Brånestad
Droppstad
Ekhult
Forserum
Fårö
Fästad
Grånsten
Gursten
Gökstad
Harg
Hasselby
Himmelsrum
Hjulby
Hycklinge
Hägg
Hässelstad
Karlsäng
Klara Källa
Lapserum
Mejstad
Norrsjö
Nygård
Nygård-Gursten
Ottinge
Reverum
Råberga
Råserum
Strömsholmen
Södersjö
Tingstad
Trostad
Utrike
Vinö
Vivelsjö
Åkerholm
Älgenäs


Om du är osäker på under vilken huvudgård som ditt torp ligger under så har du här småtorpen i bokstavsordning

Andra dokument
    • Dokument från Mejstad
    • Ortsnamn från Lofta