Tofsnos

Nr: 11
Torp: Tofsnos ev Snofsnos
Gård: Gökstad

<< tillbaka till Gökstad


Nästa lilla ställe på Gökstad hette Tofsnos el. Snofsnos, antagligen en backstuga i Borgs närhet. I Husförhörslängderna finns inga boende antecknade, men att stugan existerat, därom råder inget tvivel. Carl-Fredrik Andersson, f. 1853, d. 1950 har berättat att den fortfarande fanns kvar i hans ungdom. När det gäller namnet finns olika uppfattningar. Några minns Snofsnos, en annan Tofsnos, en tredje Tofsnäs. Alla stöder sig på C-F Anderssons berättelse.

Grunden som genom trädfällning för några år sedan kom i dagen är verkligen inte stor. Vi tror oss ha funnit brostenen framför ingången. Tydliga rester efter källare finns på norrsidan, men vi har fögäves letat efter någon liten blomma eller växt som en hälsning från bebyggelsetiden. Däremot blev vi "bjudna på" smultron, som det fanns gott om bland stenarna.

Det är mycket lätt att gå till Tofsnos och Borg - en promenad på ett par kilometer. En fin körväg leder dit och Tofsnos ligger alldeles bredvid den ganska nyanlagda vägen.

Enkan Ulrika Pihl f. Eklind, f. 1813 i Lofta står antecknad som boende i Borg med två söner. Förmodligen bodde hon inte i båtsmanstorpet utan kanske i Tofsnos som ju låg strax bredvid.

 

Tillbaka till: | Stamfastigheter | Lofta hembygdsförening |