Borg

Nr: 1
Torp: Borg
Gård: Gökstad

<< tillbaka till Gökstad


Ungefär mitt på skogen halvvägs till Syrsan låg båtsmanstorpet Borg med båtsmansnamnet Rosenblom. Den siste båtsmannen Johan Alfred Rosenblom tog avsked i april 1901. Rotekontrakt finns. Husgrunder finns kvar. Husen revs omkr. 1910. Goda äpplen kunde skördas vid Borg ännu i början på trettiotalet och en gammaldags liljeväxt härstammande därifrån blommar fortfarande i Gökstadbyn.

Enl. Husförhörslängd:
Kr.-båtsman Lars Reinhold Mossberg Rosenblom (f. 1830) i Gladhammar. Bodde med sin hustru Carolina Nilsdtr (f. 1834) i Lofta.
• Rosenbloms oäkta dotter (f. 1857) i Misterhult.
• Hustruns oäkta son Carl Petter Olof (f. 1859) i Ed
• En son (f. 1861 död 1861)
• En dotter Carolina (f. 1862)

Kr.-båtsman Lars Reinhold Karlsson Rosenblom (f. 1841) Flyttade år -63 till Grånsten.

Kr.-båtsman Karl Johan Oscar Andersson Rosenblom (f. 1853) i Loftahammar.

Kr.-båtsman Johan Alfred Karlsson Rosenblom (f. 15.8 1857) son till båtsman Carl Johan Bror i Väktarbo. Bodde med hustru Selma Amalia Carlsdtr (f. 14.4 1861) dtr till stat.
• arl Peter Pettersson i Vittinge.
• Dotter Anna Christina Amalia (f.27.4 1884)
• Dotter Alfrida Matilda Josefina (f. 5.4 1889)
• Dotter Hilda Maria Viktoria (f.14.6 1894)

Ytterligare en dotter föddes 1901 varvid modern avled i barnsäng och Rosenblom tvingades begära avsked från tjänsten. Den lilla nyfödda togs om hand av änkan efter Karl Andersson från Åkerholm (Agne Hanssons farmor) då städerska i Vindekulla skola. Barnet dog efter några månader.

Rosenblom gifte om sig med Clara från Brostugan u. Ekeby och blev torpare i Källtorpet u. Hasselby. I detta äktenskapet föddes en dotter som omkom späd genom olyckshändelse. Efter torptiden bodde Rosenblom i många år i Karlsberg (Tallbo) u. Hjulby.

Om honom skriver Hilmer Ingbrand i sin skrift "Tjust Båtsmanskompani" följande; "Johan Alfred Rosenblom blev en bland de längst levande indelta båtsmännen i Tjusts Kompani. Han uppvaktades som veteran av dåvarande kronprins Gustav Adolf under Västervik-Gamleby-manövern i dessa trakter år 1937".

Två båtsmän, Lars och Karl Rosenblom upptagna i husförhörslängden, finns inte med i Ingbrands förteckning. Det vill synas som om de "hoppat av" innan de kommit in i rullorna.

Ur Lofta dödbok är följande notis hämtad:
I mars 1830 hittades Cajsa Rosenblom från Borgen, 33 år, ihjälfrusen. Hon hade omkommit i snön där redan vid jultiden. Det meddelas att hon var klen till förståndet och självsvåldig.

 

Tillbaka till: | Stamfastigheter | Lofta hembygdsförening |