Dalbo

Nr: 78
Torp: Dahlbo ändrat til Dalbo
Gård: Grånsten 3:3
Socken: Lofta
Torpet är skyltat
Permanentbostad

<< tillbaka till Grånsten


Backstugan torpet Dahlbo, senare ändrat till Dahlbo/Dalbo.

Yppgifter hämtade ur husförhörslängder 1819.

Skrivna i Dahlbo är torparen och (vargreringsmannen?) Johan Magnus Dropsman f. 9.6 1780, samt dennes hustru Anna Carlsdotter f. i Gökstad 29.9 1781. Då Dahlbo inte omnämnts tidigare, kan man anta att stugan är nybyggd. Tre söner och fyra döttrar föddes i äktenskapet 1835 avlider Anna Carlsdotter.

1838 blir äldste sonen Carl Magnus f. 14.2 1808 och hustrun Anna Bengtsdotter torpare i Dahlbo.

Barn:
Anna Lovisa f. 14.7 1838
Johan Gustav f. 25.2 1841
Fredrika f 19.9 1846.

Johan Magnus Droppsman död i Dahlbo 1846.

År 1880. Torparen Carl Otto Andersson-Tomte f. 1833 från Östra Tolstad i Östergötland och Anna Charlotta Larsdotter f. 1826 är nu skrivna i Dahlbo. Deras fosterson Karl Axel Konrad Karlsson-Gröning f. i Gröningstorpet Loftahammar d. 8 juli 1864.

Det lilla torpets båda åkertegar har tydligen varit väldigt stenbundna. Det har berättats att "Otto Tomte", som ägde ett par oxar, ägnade mycket tid åt stenröjning. En stengärdesgård som omgärdar den ena åkertegen vittnar om gångna tidens odlingsmöda.

Karl Otto Andersson-Tomte gjorde också kördagsverken åt bönderna i granngårdarna med sina oxar. Han var också kunnig och anlitad när det gällde sjuka husdjur.

1895 avlider Anna Charlotta. Karl Otto Andersson-Tomte var den siste torparen som brukade Dahlbo.

1920 flyttar Jonas Andersson f 29.3 1895 och Ebba f. Karlsson-Gröning f. 18.6 1894 till Dahlbo från Grånsten.

Barn:
Ebbe Hugo Reinhard f. 29.7 1919
Ingrid Margareta f. 12.2 1921
Karl Georg Gunnar f. 23.4 1926
1920-1937

1945 Nuvarande ägarna Ingrid och Bertil Nilsson.

 

Tillbaka till: | Stamfastigheter | Lofta hembygdsförening |