Hagalund

Nr: 80
Torp: Hagalund
Gård: Grånsten 3:1
Socken: Lofta

<< tillbaka till Grånsten


Backstugan Hagalund.
De första som var skrivna i Hagalund var arbetaren Jan Persson och Maja Eriksdotter båda födda 1767. De flyttar 1831 till Hagalund från Grånsten. Stugan är då nybyggd.

1870 är skomakaren Johan Stenborg född 1839 och hustrun Klara Charlotta född 1837 skrivna där. Det har berättats att Johan Stenborg var skicklig i sitt arbete, och att Klara var en anlitad sömmerska.

Johan död i Hagalund 1913, Klara död i januari 1921.

Uppgifterna hämtade ur husförhörslängder.

De sista permanent boende i Hagalund var Einar och Stina Karlsson. Stina avled 1957. Einar Karlsson bodde sedan kvar till 1974, då han flyttade till Gamleby. Döttrarna sålde sedan stugan till Johny Skoglund Gamleby.

 

Tillbaka till: | Stamfastigheter | Lofta hembygdsförening |