Hagen

Nr: 3
Torp: Hagen
Gård: Hasselby

<< tillbaka till Hasselby


Det finns en backe på den gamla häradsvägen Vindekulla-Bjursundsfärja, som kallas Hagbacken. Uppe på dess krön ganska nära vägen låg torpet Hagen, rivet omkring år 1950.

Stenfoten, ehuru övervuxen, finns kvar. Snöbärssnår visar vägen. På våren kan man ännu hitta pärlhyacinter, lite senare också svärdslilja och aklejor.

Förmodligen är det länge sedan Hagen brukades som torp.

Boende enligt 1811 - 15 års husförhörslängd:
Persson (f. 1763) och Anna Andersdtr

Boende enligt 1861 - 65 års husförhörslängd:
Torp Anders Petter Andersson (f. 1815) i Värna och hustru Anna Lovisa Nilsdtr (f. 1835) i Hycklinge och 6 barn.

Torp Niklas Andersson (f. 1824) i Ukna och hustru Inga Jansdtr (f. 1827) i Ed

Sedan omkring 1920 har Hagen varit mer eller mindre tillfällig bostad åt många familjer. Vi känner till fam John Adolfsson, fiskaren Uno Hasselquist, änkefru Selma Nilsson från Hjultorp med sina tio barn, varav fem minderåriga, och skomakaren Svante Andersson.

Den som allra sist bodde i och lämnade Hagen var en äldre änkefru, Mina Karlsson. Hennes man hade dött där tidigare. Svårighet med vatten och vintertid snövägar, föranledde uppbrottet 1945.

 

Tillbaka till: | Stamfastigheter | Lofta hembygdsförening |