Kvarntorpet

Nr: 7
Torp: Kvarntorpet
Gård: Hasselby

<< tillbaka till Hasselby


Beläget ungefär mitt på Hasselbyskogen. Namnet antyder att någon form av kvarnrörelse kan ha förekommit, åtminstone husbehovsförmalning. Här går nämligen en bäck fram som innan utdikning och sprängning avvattnade både Larssonmossen på Gökstad och Slåmossen på Hasselby. Fallet är betydande.

Boende enlig husförhörslängden 1811 - 15:
Magnus Eriksson (f. 1770)

Boende enligt husförhörslängd 1861 - 65:
Torp Anders Gustaf Hansson (f. 1816) i Lofta och hustru Anna Cajsa Persdotter (f. 1826) i Lofta, deras två barn och hustruns mor, som var blind.

Liksom torpet Hagen blev Kvarntorpet hyresbostad på 1900-talet. Så t.ex bodde där A.M.Andersson, f.d torpare i Källtorpet, innan familjen flyttade vidare till Djursnäs. Tidvis har torpet använts som statarbostad. Gårdsmeden Karlsson bodde där en period. De allra sista som bebodde Kvarntorpet hette Albin och Malvina Johansson. Först arbetade mannen i Tingstad, senare under många år i Hasselby och flyttade då till bostad framme vid gården. Torpet revs någon gång före 1937, men ännu idag blommar syrenerna så vackert vid husgrunden. Ladugårdsgrunden ligger en bra bit därifrån i den s.k Rävkullen.

Det har berättats att eftersom boningshuset var timrat, användes stockarna dels till brotrummor i utfallet mellan Gökstad och Hasselby och dels till rustbädd när nya Loftahammarsvägen byggdes.

 

Tillbaka till: | Stamfastigheter | Lofta hembygdsförening |