Stora och Lilla ön

Nr: 4 - 5
Torp: Stora och Lilla ön
Gård: Hasselby

<< tillbaka till Hasselby


I var ände på den s.k Öhagen låg torpen St. och L. Ön. Det är obekant vilket som var vilket. Enligt kartbeskrivning skall det norra Ö-torpet ha bestått av ett boningshus och ett större uthus, förmodligen ladugård. Det södra Ö-torpet ägde ett boningshus och tre stycken uthus. En stensättning är inte så svår att hitta i Öhagens södra sluttning.

Ett av bostadshusen plockades ned och uppfördes framme vid gården och blev den s.k rättarstugan, som fortfarande finns kvar som sommarbostad.

Boende enligt 1811 - 15 års husförhörslängd:
Stora Ön
Lilla Ön
Nils Lindgren (f. 1771)
Maja Lisa Jaensdtr (f. 1787)
Magnus Andersson (f. 1787)
Stina Nilsdtr (f. 1786)

Persson (f. 1775)
Greta Nilsdtr (f. 1784)

Boende enligt 1861 - 65 års husförhörslängd:
L:a Ön Torp Jaen Peter Bengtsson (f. 1813) i Ed och hustru Stina Cajsa Persdotter (f. 1814) i Tryserum och en dotter + hustruns oäkta dotter.

St. Ön omnämnes ej i denna längd, däremot följande uppgift: "Från Öen flyttade år 1855 Ulrik Wennerberg, som blev brukare och ägare till gård i Grånsten."

Ön finns ej omnämnd i 1891 - 96 års husförhörslängd.

I dödboken finnes följande notis: När Karl Stenholm 1806 rodde från en auktion i torpet Ön drunknade han nära Rätö-landet. Det heter om honom att han ägt en god hälsa och varit en villig och oförtruten arbetare.

Karl Adolfsson, Reverum,f. 1903 har berättat att hans morfar bott på Ön, förmodligen St. Ön. Morfadern Härnström flyttade till Sandvik u. Åkerholm, där Karls mor Lotten föddes 1880. Härnström blev båtsman och därefter den siste tegelslagaren vid det tegelbruk som fanns vid Sandvik.

Herbert Karlssons farmors föräldrar har också bott på ett av Ön-torpen, troligen L. Ön. Farmodern Matilda Charlotta f. 5.3 1845, d. 17.6 1933 kan ha varit en av döttrarna i den familj som står antecknad i 61 - 65 års längd.

Matilda Ch. hade tjänst hos patron Gobom på Hasselby, gifte sig sedermera med Per Karlsson. Familjen bodde och arbetade på olika gårdar i Lofta, slutligen under många år på Ottinge, där Matilda Ch. avled 88 år gammal, ömt vårdad av dottern Amanda.

Så här minns jag henne: hon hade kolsvart hår, böjd näsa och gulvit hy - såg allt annat än svensk ut. Hon satt för det mesta på en pall framför spiseln hållande fyren igång. Då hon var gammal och böjd, pratade hon mycket och livligt, nästan alltid om dunkla ting, syner, varsel och skrymt, på vilket hon oförbehållsamt trodde.

 

Tillbaka till: | Stamfastigheter | Lofta hembygdsförening |