Lilla och Stora Tinntorp

Nr: 12 - 13
Torp: Lilla och Stora Tinntorp
Gård: Hasselby

<< tillbaka till Hasselby


Följer man en slingrande gårdsväg utmed skogsbrynet öster ut från huvudgården ungefär 1 km. kommer man till en backe, där vägen delar sig. Gå uppför backen och Du står snart på den plats där gruvhålen finns liksom grunden till ett av Tinntorpen.

För att hitta spår av det andra Tinntorpet fortsätter man vandringen på vägen utmed skogbrynet 3 - 400 m. Här skall enligt beskrivning till kartan av år 1824 ha legat två större hus och fyra stycken mindre.

Namnet Tinntorp är förmodligen mest förknippat med gruvdrift. Kopparmalm bröts där i tre gruvhål. Om detta skriver kyrkoherde Nils Johansson i ett utdrag ur Lofta dödbok följande: Gruvkarlen Petter Stenholm omkom 1786 vid sprängning i Tinntorps gruva.

Vid denna kopparmalmsgruva som bearbetades 1765 - 90, inträffade även följande år alltså 1787 en fruktansvärd olycka, varvid fem personer dödades. Olyckan skedde den 9:e nov. och berodde på "ett bergs vådliga rasande".

De omkomna voro:
Drängen Jaen Hammargren, 23 år
Gifta karlen Olof Jaensson-Hellberg, 34 år
Fördubblingsbåtsmannen Lars Appelträd, 32 år
Gifta karlen Anders Nilsson, 33 år
Hans hustru Margareta Danielsdtr, 34 år

Alla offren begravdes samtidigt den 18 november. Enligt uppgift blev en följd av den svåra olyckan att driften vid gruvan efter ett par år upphörde.

Boende enligt husförhörslängd 1811 - 15:
Lars Persson (f. 1758)
Svea Eriksdotter (f. 1750)

Enligt husförhörslängd 1881 - 91:
Stalldräng Erik Ferdinand Lindström (f. 1855) i Gärdserum och hustru Hulda (f. 1859) i Ukna

 

Tillbaka till: | Stamfastigheter | Lofta hembygdsförening |