Klint Båtmanstorp nr 32 Modig

Nr: 104
Torp: Klint Båtmanstorp nr 32 Modig
Gård: Hjulby

<< tillbaka till Hjulby


I 1850 - 55 års husförhörslängd står under nr 32 antecknat
f.d båtsman Peter Persson Dubb.

Boende enligt husförhörslängd 1861 - 65
Båtsm nr 32 Modig, reserv: Elggren.

Båtsm Anders Petter Andersson Modig (f. 1826) i Lofta. Flyttad 1852 från Grånsten med familjen.
Hustru Stina Sophia Månsdotter (f. 1830)
Son Carl Petter (f. 1855)
Son Johan Malcus (f. 1860)
Son Carl August (f. 1864)

Sedan Båtsmansinstitutionen upphört brukades Klint av bl.a torparen Bergquist från 1918 till 1923. Den 14 mars detta år anlände från Granhult u. Forsby, V. Ed familjen Nilsson, en stor familj med många barn. Sonen Axel, f. 1904 har berättat om förhållanden och villkor där i brev som kan läsas i kapitlet Berättelser.

Efter fem år i Klint bröt familjen Nilsson upp och efterträddes 1928 av Gustaf och Gunhild Stridh, som brukade torpet till 1935, då familjen flyttade till Gröningstorp u. Ringsfall i Odensvi.

Stridh blev den siste brukaren av torpet Klint. Huset används nu som sommarbostad.

Flera äldre personer har berättat att det fanns två torp i Klint - Stora och Lilla Klint. Stora Klint = Modigs torp. Lilla Klint är antagligen Hjulbergstorpet.

Lilla Klint låg till vänster ovanför den branta backe där St. Klint ligger till höger, från Hjulbyhållet räknat, utmed vägen Ottinge - Riskasten.

Brukare under 1900-talet har bl.a. varit:
Otto och Anna Johansson
Artur och Eva Johansson
Sixten och Anna Svensson, samtida med Stridhs på St. Klint och de sista brukarna av L. Klint, nu rivet.

I 1811 - 15 års husförhörslängd står under Klint: Kilbergstorpet ??, boende: Hjulberg och Cajsa. Kanske har det funnits tre torp i Klint eller också har namnet ändrats beroende på vem som bott där? Många gånger hade ett ställe ett namn på papperet och ett annat i folkmun.

 

Tillbaka till: | Stamfastigheter | Lofta hembygdsförening |