Gråbo

Nr: (?)
Torp: Gråbo, Trädgårdsmästarstugan och Långkatekesen
Gård: Hjulby

<< tillbaka till Hjulby


Ett stycke upp i skogen öster om Hjulby bland bergen på gränsen till Gökstad låg två stugor; Gråbo och den sk. Trädgårdsmästarestugan - ett ganska stort hus. Båda bebodda in på 1900-talet, men nu rivna.

I Gråbo bodde bl.a Edvin och Hulda Jonsson. Även Bernhard Källström har bott där. I Trädgårdsmästarestugan Karl och Elsa Karlsson, ladugårdskarl.

Herbert i Gökstad, Loftas spelman nr 1 , har berättat om ofta förekommande danser där uppe bland bergen. Ibland gick det livligt tillväga. Slagsmål var inte ovanliga. En eller annan tand strök med i stridens hetta. En gång när en kniv blänkte till i mörkret blev Herbert rädd och gömde sitt dragspel bakom en stenmur och försökte lugna de upprörda med att förklara :"jag har kommit hit för att spela till dans - inte till slagsmål.

Långkatekesen

På Hjulby har också funnits en ryggåsstuga av tvillingtyp kallad "Långkatekesen". Den låg på en bergshöjd i nära anslutning till gården. Långkatekesen revs i början på 1940-talet, då för övrigt många gamla intressanta byggnader fick dela dess öde på grund av stort vedbehov under krigstiden.

Några boende:
Gunnar och Viola Karlsson
Henning Reinholdsson
Helge Söderholm

 

Tillbaka till: | Stamfastigheter | Lofta hembygdsförening |