Dokument från Mejstad

Kontrakt mellan J.O.Dahlgren och torparen Carl Johan Pettersson rörande torpet Melby under Mejstad.

Kontrakt mellan J.O.Dahlgren och torparen Johan Adolf Nicklasson rörande torpet Öfertorp under Mejstad.

Auktionsprotokoll hållet i Smedstorpet den 15 oktober 1874 betalningsti d.15 Januari 1875

Hyreskontrakt för Lilla Skarpetorp under Mejstad mellan ägarna J.O.Dahlgren, A.M.Andersson, Mejstad och arbetskarlen Otto Rydman

Arrende kontrakt rörande Öfertorp och Kulltorp.

• Rörande undantagsförmåner för Jean Jaensson

Kontrakt rörande torpet Kulltorp under Mejstad mellan J.O Dahlgren m fl och torparen J.E Gustafsson från Harg.

Av och tillträdeshussyn å torpet Öfertorp under Mejstad.

Kontrakt emellan Albin Dahlgren och torparen Carl Ludvig Carlsson gällande torpet Kulltorp under Mejstad.

• Laga av- och tillträdessyn å torpet Kulltorp under Mejstad.

Av- och tillträdessyn å torpet Öfertoro

Köpekontrakt. Säljare: Willi Edström och Emil Jansson, Råberga, J.A.Andersson, Grånsten. Köpare: Albin Dahlgren och hans bröder, Mejstad.

Kontrakt. Torpen Öfertorp och kulltorp under Mejstad utarrenderas till torparen i Kulltorp, Carl Leonard Carlsson.

Husesyn å torpet Öfertorp under Mejstad.

Husesyn å torpet Kulltorp under Mejstad.

Kontrakt mellan torparen Adolf Svensson och Albin Dahlgren, jordinnehavare.

Uppsägning av kontrakt mellan torparen Axel Svensson och Albin Dahlgrn, jordinnehavare.

<< tillbaka till Mejstad

 

Tillbaka till: | Stamfastigheter | Lofta hembygdsförening |