10 februari 1899
köpekontrakt

Säljare: Willi Edström och Emil Jansson, Råberga, J.A.Andersson, Grånsten.
Köpare: Albin Dahlgren och hans bröder, Mejstad

Undertecknade hafa denna dag till egarne Mejstad Herrar Albin Dahlgren och hans bröder försålt våra egandeandelar i husen och gärdesgårdarne vid båtsmanstorpet Skarpetorpet för en öferenskommen summa stor Etthundra tjugoåtta (128) kronor 57 öre och hvilken summa vi tillfullo bekommit som härmed erkännes och qvitteras Mejstad den 10 Februari 1899

Willi Edström
Emil Jansson

Egarne af 1/2 hemman Råberga
J.A: Andersson För 1 hemman Grånsten

Egenhändiga namnteckningarne bevittnas:
Lina Petersn
Judit Karlson

<< tillbaka till dokument från Mejstad

Tillbaka till: | Mejstad | Stamfastigheter | Lofta hembygdsförening |