Mejstad den 19 december 1901.
Uppsägning av kontrakt mellan torparen Axel Svensson och Albin Dahlgrn, jordinnehavare.

Att förestående kontrakt är vederbörligen uppsagt för Torparens afflyttning den 14 mars 1903 erkännes härmed.

Mejstad den 19 December 1901
Albin Dahlgren.

Förestående kontrakt med åberopade skyldigheter och rättigheter öferflyttas frå arbetaren Axel Svensson från och med den 14 mars 1903 med den ändringen att 5te punkten får följande lydelse och det å kontraktet till förra torparen medgifen och antecknade tillägget bortfaller.I årlig skatt skall torparen betala nittio (90) kronor för såvidt boningshuset är obebott, men etthundra (100) kronor då han sjelf ditflyttar eller med jordegarnes bifall intager hyresgäst. Torparen får under inga vilkor upplåta boningshuset som tillfälligt logie för kringflackande personer,ej häller för danstillställningar o dyligt och får ej hyresgäst intagas utan jordegarnes hörande.

Skatten erlägges halfårsvis frå så sätt att femtio (50) kronor inbetalas den 1sta november och återstoden den 14 mars hvarje år. Vid ett blifande afträde ligger synen till förra torparen Adolf Svensson som grund.

Ofanstående antages:
Albin Dahlgren jordinnehafare
Axel Svensson Torpare

För de förbindelser som enligt förestående kontrakt åligger torparen gå undertecknade i full borgen som för egen skuld försäkras.

Kulltorp och Öfertorp i December 1902
Adolf Svensson
Alfild Svensson

Arrendet för Kulltorp är betalt till den 1sta november 1903 med femtio kronor.Dito till 14 mars 1904 Albin Dahlgren

Afbetalt frå arrendet till 1sta November kronor 22,50
arrendet är betalt till 14 mars 1905 qvitteras Albin Dahlgren
arrendena för Kulltorp är betalda till 1 nov 1907.qvitteras Albin Dahlgren
arrendet är betalt till 14 mars 1908 . qvitteras Albin Dahlgren

Att förestående kontrakt är vederbörligen uppsagt för Torparens afflyttning den 14 mars 1905 erkännes härmed.
Axel Svensson
Albin Dahlgren

Bevittnas:
C L Carlsson
H Lundgren

Förestående kontrakt transfvarferas frå Torparen Alfred Svensson
Mejstad 7 november 1904
Albin Dahlgren

Förestående kontrakt godkännes
Öfertorp dag som ofan
Alfrid Svensson
Bevittnas af Emil Ericsson S.G johansson

Att förestående kontrakt är vederbörligen uppsagt för Torparens afflyttning den 14 mars 1904
erkännes härmed
Alfred Svensson
Albin Dahlgren
Bevittnas Karl Johansson
Arvid Nilsson

<< tillbaka till dokument från Mejstad

Tillbaka till: | Mejstad | Stamfastigheter | Lofta hembygdsförening |