Mejstad den 24 februari 1874
Kontrakt mellan J.O.Dahlgren och torparen Johan Adolf Nicklasson rörande torpet Öfertorp under Mejstad.

Kontrakt

Torparen Johan Adolf Nicklasson antages till torpare å Torpet Öfertorp under Mejstad emot följande vilkor:

1) Tillträdet beräknas ifrån den 14 Mars 1874 och emottages torpet med syn samt afträdes med laga syn.

2) Torparen skall ansvara för alla hägnader kring torpets egor, samt detsamma väl häfda och bruka.

3) Uti årlig skatt skall torparen utgöra 2)ne karldagsverken i veckan, och 50 femtio qvinsdagsverken om sommaren årligen samt 20 karldagsveken om sommaren efter budning på egen rote.

4) Medhinner torparen efter budning utgöra vid gården flera dagsveken än som i föregående punkt bestämdt är, betalas för vinterkarldagsv.75 öre och för sommarkarldagsv.1Rik. på egen kost.

5) Torparen skall sista sommaren före ett blifande afträde köra trädan och väl tillreda och gödsla den till En tunna höstutsäde,men behöfer icke tillsläppa utsädet.

6) Löfbrott erhåller torparen efter utsyning till 15 tjog ordinärt Löf af hälften Björk och hälften Al.

7) Wirke till erfoderliga reparationer af torpets åbygnader samt till stängsel och vedbrand erhålles efter utsyning,men all skogsåverkan varder srängeligen förbjuden.

8) Wid torpet skall sommaren före afträdet vara 1.1/4 tunneland åker insådd med klöfer och timothejfrö hvaraf afträdaren lemnar vid afträdet 1/3del af höfodret.

9) Med arbetsamhet och beskedlighet skall torparen och dess folk sig emot Husbönder och förman förhålla och i händelse af minsta otrohet eller ohörsamhet är detta kontrakt förverkadt och afflyttar torparen genast utan invändning.

Mejstad den 24 Februari 1874

J O Dahlgren (?)
E M Dahlgren (?)
m.h.p.p.

Med förestående kontrakt förklarar jag mig nöjd ,och förbinder mig till alla delar uppfylla.
Johan Adolf Nicklasson
m.h.p.p-
Bevittnad af
A R Nilsson (?)

föregående kontrakt transportförklarar her med på Anders Larsson i Harnum till nästa 14 mars som nu emottager torpet Ofertorp å Mejstads egor,och ansvarar för i nämda kontrakt föreskrifna skyldigheten till Mejstad samt efen för den hus ???? som vid en blivande syn kan komma att afer stega synen 23 April 174 samt samt aflämnas som segerhet her före borjenforbindelse af Hemmansägarne Lars Svänsson och BLarsson i Härnum till Mejstads egor Öfertorp den 22 april 1880.

Johan Nilsson

Med föregående kontrakt och transportförklarar jag mig nöjd
A Larsson

föregående transport godkjennes dag som åfan.
P O Dahlgren       Albin Dahlgren
Axel Dahlgren      Amalia Dahlgren
Alf Carlsson

Bevittnas av
(?) Wittne
Otto Andersson

<< tillbaka till dokument från Mejstad

Tillbaka till: | Mejstad | Stamfastigheter | Lofta hembygdsförening |