Auktionsprotokoll

Auktionsprotokoll hållet i Smedstorpet den 15 oktober 1874 betalningsti d.15 Januari 1875


mängd
1
"
"
"
"
"
1
1
8 st
1
1
1
1
1
1
29 st
1
1
1
1
1
1
 
1
2
1
2
6 st
2 st
Diverse
"
"
"
"
"
"
"
"
10 st
Diverse
Diverse
Alved
"
"
"
"
Alved
"
"
vara
hög gammalt timmer
"
"
"
"
"
hög brädlappar
"
bräder
hög brädlappar
hög ytor
hög brädlappar
hög ytor
"
"
brädor
hög timmer
"
"
hög brädor
hög timmer
gam. Fårhus
Transport
"
"
gam. bräder
"
Rafter
timmerstockar
vedhögar
"
"
"
"
"
"
"
"
timmerstockar
Björkved
timmerstockar
köpare
Fridhem H J Karlholm
Nysätter Fahlin
 
(?) Bernhold Andersson
(?)
Nysätter Fahlen
Ludvigsborg Carl Andersson
Nysätter Fahlen
Ludvigsborg Carl Andersson
Hans Beinhold Andersson
Fridhem Direktör Carlholm
Hans Bernhold Andersson
Stenserum Nils Sten
Fridhem Direktör Carlholm
Hvifelsjö Anders Janson
Björnsholm Samuelsson
"
Nysätter Fahlin
Hans Berthold Andersson
Hvifelsjö adr: Andersson
Björnsholm Samuelsson
(?)
 
Hans Bernhold Andersson
" man
Fridhem direktör Carlholm
Nysätter Fahlin
Mejstad Carl Jacobson
Björnsholm Samuelsson
Hägg Otto Nilsson
Fridhem Carlholm
Hvifelsjö Johan Jansson
Mejstad Carl Jacobsson
Engestad Trädgårdsman Engström
Ludvigsborg Carl Andersson
" man
Hvifelsjö And: P: Andersson
Fridhem Carlholm
" man
Hvifelsjö Alf Andersson
Långbacken Lars Käll
Engstad Trädgårdsman: Engström
Fridhem Carlholm
Hvifelsjö A: P: Andersson
Fridhem Carlholm
LudvigsborgCarl Andersson
Hans Bernhold Andersson
Fridhem Carlholm
Hans Bernhold Andersson
kronor
1 .00
1 .30
 
1 .60
4 .05
3 .30
4 .00
1 .55
1 .25
0 .70
3 .30
0 .25
3 .55
4 .00
4 .00
5 .25
1 .65
2 .00
1 .25
2 .00
4 .00
20.00
79.50
0 .30
1 "
2 "
2 .55
1 .05
0 .60
8 .25
8 .75
6
5 .75
18
6 .10
4 .2
8
5 .25
7 .05
4 .25
4 .25
8 .55
5 .50
9 .75
1 .50
1 .50
1
7
1
   

Summa

208:70

<< tillbaka till dokument från Mejstad

Tillbaka till: | Mejstad | Stamfastigheter | Lofta hembygdsförening |