11 september 1875
Hyreskontrakt för Lilla Skarpetorp under Mejstad mellan ägarna J.O.Dahlgren, A.M.Andersson, Mejstad och arbetskarlen Otto Rydman

no 21
Hyreskontrakt

Undertecknande upplåter härigenom stugbyggnaden i Lilla Skarpetorp,jemte vedbod till Arbetskarlen Otto Rydman , att hyra från den 24 oktober 1875 till samma dag år 1876 emot en öferenskommen summa af (30) trettio kronor.

Rydman förbjudes all försäljning af Öl o.dylikt, men tillåtes deremot att obehindrat af oss öfa skolundervisning.

Af hyran skall 1:a hälften betalas den 24 April och 2:a hälften den 24 october. Mejstad den 11september 1875.

J.O.Dahlgren             A. M. Andersson

Med detta kontrakt förklarar jag mig nöjd och förbinder mig detsamma uppfylda.

<< tillbaka till dokument från Mejstad

Tillbaka till: | Mejstad | Stamfastigheter | Lofta hembygdsförening |