Mejstad den 28 nov. 1884
Rörande undantagsförmåner för Jean Jaensson

De undantagsförmåner, som enligt arrende-kontraktet för Mejstad af den 6 juli 1883, äro föreskrifna att lemnas till vår nyligen aflidne kära morfader Jaen Jaensson medgifa vi att de till oss ej behöfa lemnas , de som skulle tillkomma oss enligt våra andelar erkännes.Mejstad den 28 November 1884.

P.O.Dahlgren
Axel Dahlgren
Algot Dahlgren
(?) Dahlgren

Bevittnas
Charlotta Larsson        Christina Carlsson

<< tillbaka till dokument från Mejstad

Tillbaka till: | Mejstad | Stamfastigheter | Lofta hembygdsförening |