Kyrkkullen

Nr: 88
Torp: Kyrkkullen
Gård: Ottinge
Socken: Lofta

<< tillbaka till Ottinge


Kyrkkullen, som ligger i omedelbar närhet av Ottinge, var från början en stuga om ett rum och ett mycket litet kök - så litet att husmor vid ett tillfälle körde ugngrisslan genom fönsterrutan, då brödet skulle in i ugnen. Herbert Karlsson, född på Ottinge 1905 har berättat detta.

Huset byggdes senare om till lantarbetarbostad och då bodde där bland andra Petrus och Berta Jonsson med stor familj, Knut och Margit Karlsson med döttrarna Ulla-Britt, Inga-Britt och Kerstin.

Kyrkkullen är egentligen något mycket mer än en stuga. Det är en plats av stort kulturhistoriskt värde - ett gammalt gravfält från 500-talet e.Kr. Men detta är ju i torpsammanhang en annan historia

Boende enligt husförhörslängd 1876 - 82
Skräddaren Anders Gustav Larsson (f. 1840) i Lofta
Hustru Christina Josefina Ritzman (f. 1839) i Lofta

I början på 1900-talet bodde där skräddare Edström och senare gårdfarihandlare Johan Gustafsson med hustru Anna och barnen Gunborg, Margit, Ragnhild, Ragnar och Dagmar.

Enligt en senare uppgift hämtad från ett auktionsprotokoll beboddes Kyrkkullen år 1919 av murare Malmberg.

Idag används Kyrkkullen som sommarbostad.

 

Tillbaka till: | Stamfastigheter | Lofta hembygdsförening |