Kårtorp

Nr: (?)
Torp: Kårtorp
Gård: Ottinge
Socken: Lofta

<< tillbaka till Ottinge


Om man följer vägen mellan Ottinge och Riskasten förbi Klint och Karlsberg (Tallbo) så är man strax framme vid den plats där Kår- torp legat.För en okänd är stället inte lätt att hitta. Inga hus finns kvar och förbuskningen är total. Sök på vänster sida om vägen från Ottingehållet räknat. Ung. m innan vägen möter den större vägen vid Riskasten.

Kårtorp låg på en höjd med fin utsikt över Lofta-dalens övre del med sina "kumlor" och fornlämningar. Det vilar en stämning av urtid över det här området.

Angående begreppet "kumlor", står följande att läsa i beskrivning till geologiska kartan fr 1914, blad 147: "Av den stora slätten SO om Hässelstad äga flera av socknens hemman var sin del och dessa lotter benämnas "kumlor". Enligt traditionen utgjorde kumlorna fordom självständiga hemman, som under diger- döden på 1300-talet förlorade sina ägare, varför de sedermera fördelades på dem av socknens hemman som saknade tillräckliga utägor."

Kåretorp Eng är upptagen i en jordebok över konung Karl Knuts- son, d. 1470, och drottning Katarinas ägor.

Kåretorp omnämnes även den 30 juni 1583 i ett jordbrev.

Boende enligt husförhörslängd 1861 - 65: Brukare Anders Petter Andersson (f. 1820) i Dalhem
Hustru Eva Lisa Nilsdtr (f. 1823) i Svinstad, Bankekind
Döttrar Anna Lovisa Emerentia och Emma Charl.
Fosterson Carl August Carlsson-Tyll (f. 1850) i Lofta.

Pigan Anna Sophia Carlsdtr (f. 1829) i Lofta
Drängen Anders Alfred Jonsson (f. 1843) i Ringarum. Flyttad 1863
Drängen Carl August Pettersson, g. 1861 f. 1837 i Ed
Amalia Chr. Nilsdtr (f. 1836)
Dotter Christina Mathilda, oäkta (f. 1861)
Drängen Johan Petter Tyll (f. 1843) i Ed
Flyttad från Klarakälla 1861
Flyttad från Kårtorp 1862

Boende enligt husförhörslängd 1876 - 82:
Brukare Carl Gustaf Kratz

Johan Erik Andersson och hans hustru Ida kom till Kårtorp 1918 De kom då från Trästad, där Johan Erik varit rättare och Ida mejerska. (enligt uppgift från barnbarnet Gösta Stridh).

Erik Eriksson f.d sjöman och hans hustru Hilda f. Hallingström Erik Eriksson var son till Klara Rosenblom i Tallbo.

Familjen Halldén brukade Kårtorp i fem år. Flyttade därefter till Skedshult.

De sista torparna på Kårtorp voro Per och Anna Pettersson mellan åren 1939 - 44.

Per Pettersson har berättat att han egentligen arrenderade Kårtorp för en viss summa. Denna summa skulle emellertid betalas med dagsverke á tio kr. per dag efter kallelse. Även kördags- verke med helt par hästar kunde påfordras, då till ett dagspris á tio kronor.

Djurbesättningen bestod av fem kor, 2 kvigor två hästar och höns. Per Pettersson brukade samtidigt torpet Riskasten.

Under några år användes Kårtorp som tillfällig bostad, men revs i början av 1950-talet.

 

Tillbaka till: | Stamfastigheter | Lofta hembygdsförening |