Petterslund

Nr: 137
Torp: Petterslund
Gård: Råberga
Socken: Lofta
Torpet är skyltat
Dagsverkstorp
Först belagt år 1822
Torpet eller dess rester har återfunnits i terrängen
Källor: Husförhörslängder

<< tillbaka till Råberga


Petterslund bestod förmodligen av ett boningshus ca: 5 x 7 meter, ett fähus 12 x 5 meter, en källare 4 x 4 meter. Dessutom fanns en mur, så att innanför byggnadrena och muren som låg i fyrkant, bildades en ganska stor gårdsplan.

Efter muntlig berättelse sägs att innan Petterslundsmossen odlades upp växte där ekskog. "Lyckan" odlades och skördades fram till år 1945 då den planterades med skog.

1822
Första kända torpare var Hindric Månsson född år 1785 i Dalhem kom från Tingstad.
Hustru Britta Israelsdotter född år 1781 i Lofta
son Anders Magnus född år 1809
dotter Anna Lovisa född år 1819 (läser något innantill) flyttar år 1831.

1831 -1832
Torpare Jaen Persson född år 1798
hustru Inga Jonsdotter född år 1801
dotter Anna Lovisa född år 1832
kommer från Sjöberga, flyttar till Hultsvik bägge under Brånestad.

1833
Torpare Nils Nilsson född år 1798 i Lofta
hustru Christina Öjqvist född år 1797
dotter Anna-Maria född år 1827
dotter Christina Sophia född år 1830
son Nils Petter August född år 1835
son Carl Gustaf född år 1838
kommer från Hagen under Utrike, flyttar till Hultsvik under Brånestad.

1841-1847
Torpare Jacob Pettersson född år 1782
hustru Eva Maja Håkansdotter född år 1782
son Carl Otto Jacobsson född år 1823

1850-1855
Torpare Anders Pet. Persson född år 1806
hustru Stina Greta Svensdotter född år 1811
son Nils Peter August född år 1840
son Karl Gustaf född år 1844
dotter Christina Mathilda född år 1851
dotter Helena Sophia född år 1854

1856
Återkommer Nils Nilsson och hustru Christina Öjqvist till dotter och måg i Petterslund. Nilsson dör år 1857. Änkan Christina bor nu hos yngste sonen (skomakaren Carl Gustaf, som flyttat till Petterslund. Christina dör år 1862.

1857
Carl Gustaf Carlsson född år 1815
hustru Christina Sophia (dotter till Nils Nisson som bodde i Petterslund år 1833-1841)
son Gustaf född år 1853 död år 1858
son Johan Ludvig född år 1859

1861-1869
Skomakare Carl Gustaf Nilsson född år 1838 (son till Nils Nilsson som bodde i Petterslund år 1833-1841)
hustru Emma Charlotta Södergren född år 1833 död år 1868
dotter Eleonora född år 1863
dotter Hilda Maria född år 1867
Carl Gustaf bor kvar till år 1869, dom två sista åren som änkling med två små flickor och en piga.

 

Tillbaka till: | Stamfastigheter | Lofta hembygdsförening |