Eriksdal

Nr: 139
Torp: Eriksdal
Gård: Råberga
Socken: Lofta
Torpet är skyltat.
Först belagt år 1831
Nuvarande ägare: Ingvar Jansson
Källor: Husförhörslängder

<< tillbaka till Råberga


1831
Torpare Erik Jaensson född år 1804 i Lofta.
Hustru Anna Persdotter född år 1809, död år 1840.
Erik gifter om sig med änkan efter Hans Larsson på "Schogen"
Maja Cajsa Abrahamsdotter född 1796 (utfattig)
hs. Gustav Hansson född 1822 (sjuklig)
hd. Fredrica Lovisa Hansdotter född 1833
hd. Clara Gustava född 1837
År 1859 får Clara Gustava en oäkta son, Carl Viktor Cornell.
1854 gifter Fredrica Lovisa sig med Dr.Jan Gustaf Jansson från Råberga. Son Alfred född år 1857. Samma år flyttar dom till Gamleby. 1863 ytterligare barn till Clara
son Gustaf Ludvig Albert född år 1863
son Johan Peter Emil född år 1867 död 1867

1872 Torpare Erik och hustru Maja-Cajsa
fosterson Carl Viktor Cornell flyttar 1881.
1887 både Erik och Maja dör.

Enl. Gunnar Jansson:
Det fanns 4 tunnland odlad jord vid Eriksdal. Erik Jaensson försörjde sig bla.på att tillverka bikupor. Bostadshus c:a 5 x 8 meter.

 

Tillbaka till: | Stamfastigheter | Lofta hembygdsförening |