Annelund

Nr: (?)
Torp: Annelund
Gård: Råberga, från 1862 Hycklinge
Socken: Lofta
Backstuga
Källor: Husförhörslängder

<< tillbaka till Råberga


1829
Hindric Jansson född 1772 (ofärdig)
hustru Lena Nilsdotter född 1778 (sjuklig) dör 1840
(nybyggare på "Schogen" backstuga på Nygård)

1841 -1851
Änkling Hindric bor kvar "fattighjon" dör 1851
dotter Maja Greta född 1823 flyttar till Västervik 1849

1851 -1860
Arbetaren Karl Larsson född 1798
hustru Anna Maria Jeansdotter född 1804
dotter Charlotta född (?)

Det står i husförhörslängderna att Karl Larsson och hustru flyttar 1860 men de är fortfarande skrivna på backstugan Annelund fast på Hycklinge i stället för på Råberga.

Är det huset som flyttats?

Karl Larsson dör 1877, hustru Anna-Maria dör 1881.

 

Tillbaka till: | Stamfastigheter | Lofta hembygdsförening |