Bärneberg

Nr: 142
Torp: Bärneberg
Gård: Trostad
Socken: Lofta
Torpet är skyltat
Backstuga

<< tillbaka till Trostad


1762
Mattias född 1732
hustru Helena
dotter Sophia
son Anders

1782
Abraham
hustru Annika (?)
dotter Aina
dotter Brita
dotter Stina
dotter Eva

1785
båtsman Gillman (?)
hustru Anna
dotter Stina Cajsa

1812
står det öde ( i husförhörslängden )

1829
"Backstuga Bernberg" överstruket, står Trostad över!

1811
Bärneberg torp
torpare Bengt Ingesson född 1777 (? kan vara felläst)
hustru Anna Jansdotter född 1780
dotter Anna född 1809
dotter Cajsa född 1811

1822 - 1835
torpare Petter Nilsson född 1797
hustru Anna Stina Andersdotter född 1806
son Jaen Gustaf född 1833
dotter Carolina född 1839

1845
1850

står bara namnet Bärneberg, ingen som bor där

 

Tillbaka till: | Stamfastigheter | Lofta hembygdsförening |