Hagen

Nr: 59
Torp: Hagen
Gård: Åkerholm har tillhört Utrike
Socken: Lofta

<< tillbaka till Utrike


Stugan finns omnämnd i husförhörslängder i början av 1800-talet. Den var då arbetarbostad till anställda vid gården.

Familjen Anton och Fanny Larsson och de fyra barnen Milan, Fingal, Filip och Alex var de sista boende i Hagen.

Anton Larsson som var handikappad efter en olyckshändelse vid tröskning, då han fått en arm bortsliten, kunde trots detta arbeta med bl a dikesgrävning. Antons hälsa försämrades, då han också drabbades av hjärtsjukdom med förlamning, som även gjorde hans andra arn obrukbar.

1915 Filip då 4 år gammal har berättat att man inte längre kunde bo kvar i den eländiga "fattigstugan" med Filips ord, ett dragit brädskjul. Familjen flyttar till Svingen, en liten trång stuga, även den med ett enda rum för en familj på 6 personer.

Hagen revs 1915.

 

Tillbaka till: | Stamfastigheter | Lofta hembygdsförening |